Trefuňk. Krajina zůstává...

Výstava studentů a absolventů Katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a Akademie výtvarných umění v Mnichově.