Tvořivost a otevřená mysl

Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání

O nezvaných cirkusových hostech. Workshop experimentálních grafických technik 11. 10. 2022 v 11:43

Workshop byl realizován v rámci projektu Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání. Otevřeno, z. s., č. 05224730/1.

Keramická náhoda 8. 2. 2023 v 11:22

Objevování výtvarného výrazu při tvůrčí práci s keramickou hlínou

Tvař se normálně! Výtvarně-edukativní workshop 8. 2. 2023 v 12:12

Výtvarné experimenty s výrazem a jeho prostředek pro studentky oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Světlo v pohybu aneb malujeme světlem a mobilním telefonem 8. 2. 2023 v 01:20

Workshop byl realizován v rámci projektu Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání. Otevřeno, z. s., č. 05224730/1.

Cesta na měsíc aneb setkání s mimozemskými civilizacemi 8. 2. 2023 v 01:22

Workshop byl realizován v rámci projektu Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání. Otevřeno, z. s., č. 05224730/1.

Prostorové explorace 8. 2. 2023 v 01:38

Experimenty s prostředky umění instalace pro studující oborů učitelství pro MŠ a učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Krabice proměn 9. 2. 2023 v 08:33

Workshop o kreativních principech v moderním a současném umění

Každý může být muzikantem 23. 3. 2023 v 04:37

Workshop – pohybové paralely a instrumentace vytvářené k instruktivním skladbičkám z Divoké symfonie Dana Browna

Voda není němá 23. 3. 2023 v 04:49

Workshop tvořivého využití hudebně vyjadřovacích prostředků a dětských hudebních nástrojů

Vycházet ze sebe 2. 5. 2023 v 07:44

Workshop o kreativním využití autobiografie ve výtvarném díle

Příklady dobré praxe 25. 5. 2023 v 10:24

Uplatnění tvořivých kompetencí učitele ve výuce v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ

Mezi světy - Výtvarně-výrazový workshop pracující se světlem 27. 5. 2023 v 11:21

Prostorové experimenty se světlem a jeho výtvarnými i výrazovými prostředek pro studentky oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ.