Tvořivost a otevřená mysl

Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání

O nezvaných cirkusových hostech 11. 10. 2022 v 11:43

Workshop experimentálních grafických technik

Keramická náhoda 8. 2. 2023 v 11:22

Objevování výtvarného výrazu při tvůrčí práci s keramickou hlínou

Tvař se normálně! 8. 2. 2023 v 12:12

Výtvarně-edukativní workshop zaměřený na výtvarné experimenty s výrazem

Světlo v pohybu aneb malujeme světlem a mobilním telefonem 8. 2. 2023 v 01:20

Výtvarné vyjadřování prostřednictvím experimentů se světlem a digitální fotografií

Cesta na měsíc aneb setkání s mimozemskými civilizacemi 8. 2. 2023 v 01:22

Workshop o animovaném filmu a možnostech jeho uplatnění ve škole

Prostorové explorace 8. 2. 2023 v 01:38

Experimenty s prostředky umění instalace pro studující oborů učitelství pro MŠ a učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Krabice proměn 9. 2. 2023 v 08:33

Workshop o kreativních principech v moderním a současném umění

Každý může být muzikantem 23. 3. 2023 v 04:37

Workshop – pohybové paralely a instrumentace vytvářené k instruktivním skladbičkám z Divoké symfonie Dana Browna

Voda není němá 23. 3. 2023 v 04:49

Workshop tvořivého využití hudebně vyjadřovacích prostředků a dětských hudebních nástrojů

Vycházet ze sebe 2. 5. 2023 v 07:44

Workshop o kreativním využití autobiografie ve výtvarném díle

Mezi světy 27. 5. 2023 v 11:21

Prostorové experimenty se světlem a jeho výtvarnými i výrazovými prostředky

Příklady dobré studentské praxe 29. 5. 2023 v 10:14

Uplatnění tvořivých kompetencí učitele ve výuce v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ