Tvořivost a otevřená mysl

Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání

O nezvaných cirkusových hostech. Workshop experimentálních grafických technik

11. 10. 2022 v 11:43

Workshop byl realizován v rámci projektu Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání. Otevřeno, z. s., č. 05224730/1.