Světlo v pohybu aneb malujeme světlem a mobilním telefonem

Vydáno: 2023-02-08 13:20:57

Výtvarné vyjadřování prostřednictvím experimentů se světlem a digitální fotografií

Autor: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Garantka: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, PhD.

Datum realizace: 5.12.2022

 

Anotace: 

Workshop seznámí studenty s tvořivým využitím fotoaparátu v mobilním telefonu (popř. tabletu) v rámci techniky podporující záměrnou pohybovou neostrost obrazu a především malování světlem ve večerním městě a v ateliéru. Zároveň se účastníci workshopu seznámí s vybranými uměleckými díly výtvarného umění, které bude studenty inspirovat k tvořivému využití fotografického média. Workshop v podstatě nabízí výtvarnou „fotografickou akční malbu“, která je spojena aktivní tvorbou netradičních mnohoznačných vizuálních figur a struktur ve fotografickém obrazu. 

Cílem workshopu je rozvíjet tvořivost budoucích učitelek a učitelů na 1. stupni základních škol a jejich obecné pedagogické, psychologické a mediální kompetence. Tvůrčí schopnosti účastníci workshopu uplatňují při plnění výtvarných úloh zaměřených na akční fotografickou tvorbu při snímání světelných zdrojů, pohybujících se objektů, včetně pohybu vlastního fotoaparátu.

Koncepce workshopu vychází ze současných potřeb a možností implementace fotografické tvořivosti dětí na 1. stupni ZŠ. Ukazuje možnosti, jak lze zážitkovou formou v akční atmosféře pohybujících se objektů a potemnělých scenérií naplňovat vzdělávací cíle a zprostředkovávat obsahy výtvarného oboru, včetně přiměřené úrovně mediálních kompetencí a tvořivou interpretace víceméně abstraktních fotografií. 

 

Scénář workshopu – tvořivé činnosti studentů

Úvod – inspirační východiska

 

1) Fotografování pohybu objektů a figur za denního světla

Studenti se zapojují do netradičně pojatého fotografování a snímají pohybující se objekty pro výtvarnou činnost.

Zadání: V rámci možností vytvořte vlastní scénu s pohybujícím se objektem např. s pohybujícím se člověkem a vyfotografujte jej v manuálním režimu fotoaparátu s delší dobou závěrky (časem okolo např. 1/30 sekundy apod.) než je obvyklé – experimentujte také i s pohybem fotoaparátu.

Projevy tvořivosti: uplatnění fantazie a představivosti závislé na průběhu fotografované scény, flexibilní myšlení, odklon od běžného způsobu fotografování statické scény a záznamu naaranžovaných postav a objektů.

Metody: uvolnění mysli, při práci s fotoaparátem odpoutání se od klasického šablonovitého snímání scény ve formě dokumentace scény – nutná rychlá reakce daná pohybem objektu.

 

2) Fotografování pohybu světelných zdrojů v ateliéru (bez denního světla a rušivého světelného smogu)

Studenti se zapojují do fotografování vytvořených světelných scén v ateliéru a experimentují s nastavením expozice na fotoaparátu mobilního telefonu. Flexibilně snímají jak akční scénu světel v pohybu, tak také v klidových scén s výtvarným záměrem tvořit a nalézat abstraktní fotografie.

Zadání: V rámci možností vytvořte vlastní scénu s pohybujícími se světelnými zdroji a experimentujte se způsobem záznamu fotografie, tj. scénu vyfotografujte jak v automatickém, tak i manuálním režimu fotoaparátu s delší dobou závěrky (časem okolo např. 1/60 sekundy apod.) než je obvyklé.

Projevy tvořivosti: uplatnění fantazie, představivosti, flexibilní myšlení, odklon od běžného způsobu fotografování statické scény a záznamu naaranžovaných postav a objektů.

Metody: uvolnění mysli při práci v potemnělých prostorách ateliéru, kde jsou pouze světla pro výtvarně fotografickou činnost, odpoutání se od klasického šablonovitého snímání scény ve formě dokumentace scény – nutná rychlá reakce daná pohybem světelných zdrojů.

 

3) Fotografování pohybu světelných zdrojů ve večerním potemnělém exteriéru, včetně rušivého světelného smogu

Studenti se zapojují do fotografování světelných scén v exteriéru a experimentováním s nastavením expozice na fotoaparátu mobilního telefonu snímají akční a náhodné scény světel v pohybu. Flexibilně snímají akční scénu obsahující množství světel v pohybu v exteriéru města (např. svítící auta na rušné silnici) s výtvarným záměrem tvořit a nalézat abstraktní fotografie.

Zadání: V rámci možností vyhledejte exteriérovou scénu s pohybujícími se světelnými zdroji a experimentujte – vyfotografujte je v automatickém i manuálním režimu fotoaparátu s delší dobou závěrky (časem okolo např. 1/60 sekundy apod.) než je obvyklé.

Projevy tvořivosti: uplatnění fantazie, představivosti, flexibilní myšlení, odklon od běžného způsobu fotografování statické a denní scény, včetně záznamu naaranžovaných postav a objektů.

Metody: uvolnění i soustředění mysli při práci v potemnělých večerních scenérií města, kde se nabízí množství světelných zdrojů pro výtvarně fotografickou činnost, při práci s fotoaparátem odpoutání se od klasického šablonovitého snímání scény ve formě dokumentace scény – nutná rychlá reakce daná pohybem i proměnlivostí kvality světelných zdrojů.

 

 

Oblíbená tramvaj

 

   

Balanc; Housenka mezi brouky; Houslový klíč; Jedoucí tramvaj

 

  

Leuze; Byla či nebyla

 

 

Rychlost; Požár

 

   

Automaty; Vidění hladového člověka

                                                             

    

Baletka; Cestování prostorem; Čtyři nohy, stůl to není; Pohyb; Skoro čtyřnohý Luky

 

Duhový vítr

 

 

Koordinace; Proud

 

   

Červánky; Tapeta; Vlajka; Otočka

 

   

Dimenze; DNA; Horská dráha; Závoj

 

   

Mravenci; Spirála; Zamilovaná světla; Zlatá řeka

 

Zářivý pes; Volání slunce; Tanec