Ateliér malby a intermédií – dr. Aleš Zapletal

Možnosti současného umění a jeho využití v edukaci.