Ateliér mediální tvorby – dr. J. Mašek

Ateliér se zabývá uměním fotografické, audiovizuální a multimediální tvorby s cílem vychovávat studenty učitelství k tvořivosti a reflexi multimodality uměleckých děl v rámci fotografického média, filmové a animované tvorby.