Umění v dějinách a historii

Interpretace uměleckého díla - studentské videoprezentace 21. 2. 2021 v 04:25

Studenti prvních a druhých ročníků bakalářského studia pod vedením Mgr. Terezy Říhové interpretují umělecká díla od starověku do 17. století.

Současné kurátorské přístupy 21. 2. 2021 v 05:26

MgA. Jakub Král působí jako odborný asistent na Katedře výtvarné výchovy a kultury ZČU v Plzni, zároveň se věnuje kurátorské činnosti.

doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. 7. 4. 2021 v 11:51

UMĚNÍ JAKO OTEVŘENÝ SYSTÉM aneb KONEC -ISMŮ

doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. 21. 6. 2021 v 09:10

Interpretace výtvarného díla jako strukturovaný proces

Zprostředkování umění – kreativní práce s digitálními médii při přípravě edukačního videa 4. 7. 2022 v 07:53

Studenti Katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni připravili pod vedením prof. Johannese Kirschenmanna a dr. Jana Maška edukační videa zaměřená na zprostředkování uměleckých děl.