Umění v dějinách a historii

Interpretace uměleckého díla - studentské videoprezentace

21. 2. 2021 v 04:25

Studenti prvních a druhých ročníků bakalářského studia pod vedením Mgr. Terezy Říhové interpretují umělecká díla od starověku do 17. století.

Současné kurátorské přístupy

21. 2. 2021 v 05:26

MgA. Jakub Král působí jako odborný asistent na Katedře výtvarné výchovy a kultury ZČU v Plzni, zároveň se věnuje kurátorské činnosti.

doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.

7. 4. 2021 v 11:51

UMĚNÍ JAKO OTEVŘENÝ SYSTÉM aneb KONEC -ISMŮ