doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.

Vydáno: 2021-04-07 11:51:26

UMĚNÍ JAKO OTEVŘENÝ SYSTÉM aneb KONEC -ISMŮ

Východiskem interdisciplinární studie je kritika přežívající periodizace postavené na schématu -ismů (směrů), která neodpovídá organickému fungování umění jako otevřeného systému, jehož součástí je i umělecký projev jednotlivých tvůrců. Spekulativnost a neudržitelnost tohoto systému se nejlépe ukáže na srovnání periodizace různých uměleckých druhů – ve studii výtvarného umění, hudby a literatury. V úvodní části studie je tato problematika stručně naznačena v obecné rovině. V druhé – podstatně rozsáhlejší části – je neudržitelnost systému -ismů demonstrována na konkrétních příkladech z počáteční fáze moderního umění v konfrontaci výtvarného umění, hudby a literatury.