Současné kurátorské přístupy

Vydáno: 2021-02-21 17:26:31

MgA. Jakub Král působí jako odborný asistent na Katedře výtvarné výchovy a kultury ZČU v Plzni, zároveň se věnuje kurátorské činnosti.

Inovativní cesty k prezentování umění, se zaměřením na konceptuální přístupy, představil v roce 2020 prostřednictvím kurátorského řešení výstav Stanislavem Kolíbalem v Galerii Emila Filly a Rudolf Sikora a Vladimír Havlík: Sníh kámen hvězda strom v Galerii hlavního města Prahy.

 

 

Stanislavem Kolíbalem, Galerie Emila Filly. Foto: Jiří Dvořák.

„Kolíbalova tvorba se etablovala snahou o prezentaci nereprezentovatelného, něčeho, co je čistou abstrakcí, co je předmětem Ideje. Popřením abstrakce je realismus a totální reprezentace: Realismus / naturalismus jeho figury, jeho samotného; materiálový realismus jeho díla Triptych z roku 1974; realismus jeho proběhlé výstavy, z níž jsme podle fotografické dokumentace rekonstruovali jeho reálný fyzický pohyb při instalaci díla Stavba č. XX z roku 1992. V současných podmínkách osciluje téma této výstavy mezi dvěma realismy. Tvrdým a měkkým. Na jedné straně je to jeho fyzická přítomnost v obrysu fyzického těla a mentální přítomnost skrze prázdný prostor ve zvoleném materiálu papírového kartonu a naznačení trajektorie autorova pohybu po výstavní síni. Vystavit jsme se tu rozhodli pouze jedno dílo, zmíněný Triptych, který je fyzicky těžký a významově pravdivý.“ (více viz: https://www.artmap.cz/stanislavem-kolibalem-2/)

 

 

 

 

Sikora a Vladimír Havlík: Sníh kámen hvězda strom. Foto: Tomáš Souček.

„Společná výstava Rudolfa Sikory a Vladimíra Havlíka se stane prostorem pro konfrontaci dvou cest, jimiž lze dojít k témuž světonázoru. Zatímco se Sikorova objektivizační strategie dotýká pozice jednotlivce v kosmu, Vladimír Havlík se oproti tomu obrací k pospolitým vztahům budovaným na základě nonspektakulárních gest. Oběma umělcům jsou společná témata vztahu lidí k přírodě a k sobě navzájem, odpovědnosti, intimního vztahu ke světu a kosmu a budování utopického přesahu ve snaze vymezit naše přemýšlení o současnosti směrem ke kýžené budoucnosti.“ (více viz: https://www.ghmp.cz/vystavy/rudolf-sikora-a-vladimir-havlik-snih-kamen-hvezda-strom/)