Interpretace uměleckého díla - studentské videoprezentace

Vydáno: 2021-02-21 16:25:50

Studenti prvních a druhých ročníků bakalářského studia pod vedením Mgr. Terezy Říhové interpretují umělecká díla od starověku do 17. století.

Studenti prvních a druhých ročníků bakalářského studia pod vedením Mgr. Terezy Říhové interpretují umělecká díla od starověku do 17. století. V příspěvku je možné zhlédnout jejich videoprezentace – ukázky přístupů k interpretaci umění. Vyjadřují se k dílům: Saturn (El Greco); Křest Krista (Quido Reni) Madona ve skalách (Leonardo da Vinci); Zrození Venuše (Sandro Botticelli); Zvěstování (Mistr vyšebrodského oltáře); Chammurappiho zákoník. Videoprezentace jsou zároveň tréninkem komunikačních a pedagogických dovedností.

 

Petra Dryjová, Chammurapiho zákoník – interpretace díla

 

Marie Burianová, Zvěstování – interpretace díla Mistra vyšebrodského oltáře

 

Kateřina Veselá, Madona ve skalách – interpretace díla Leonarda da Vinci

 

Zuzana Uhlíková, Zrození Venuše – interpretace díla Sandra Botticelliho

 

Natálie Šťastná, Křest Krista – interpretace díla Quida Reniho

 

Michal Kubala, Klanění pastýřů – interpretace díla El Greca