Mezi malbou a kresbou – workshopy Prof. Sigrun Jakubaschke

Vydáno: 2022-04-07 11:21:25

V březnu 2022 se studenti KVK zúčastnili workshopů Prof. Sigrun Jakubaschke z Univerzity Osnabrück. Workshopy byly zaměřené na zkoumání možností kresby a malby pomocí výtvarných experimentů.

Výstava studentských prací v galerii KVK. 

 

Workshop "Moje mapa města"

Malířská struktura mapy města Plzně - analýza fragmentů mapy, spojování konstrukcí.

Části mapy města Plzně jsou nakresleny světlou barvou na papír formátu A2. Je třeba zaznamenat náměstí, ulice nebo jiná místa. Kromě toho úkol zahrnuje vytvoření kartografické legendy. Následuje zvětšování obrazu pomocí štětce a barvy. Roli hraje osobní projev při zacházení se štětcem (expresivní, hlasitý, divoký, zdrženlivý, opatrný atd., perspektivní zobrazení nebo pohled shora). Opravy lze provést bílou barvou. Pentimento je součástí uměleckého vyjádření.

Záměr: Z existujících struktur (jako je struktura mapy města) se dostáváme k tvůrčím transformacím pomocí opakovaného překladu (kresby). Ty mohou vyvolávat hádanky, zjednodušení, abstrakce a měly by v každém případě podporovat osobní formy vyjádření.

 

Workshop "Mikrokosmos – makrokosmos"

Malování vlastnoručně vyrobenými štětci. 

Malý přírodní prvek (kůra, ořech, list...) je nakreslen na papír formátu A4 nebo formátu A3 měkkou tužkou. Pozornost je věnována jemnosti textury, světlu a stínu a zachycení trojrozměrnosti. Studijní kresbu je následně třeba uvolnit dalšími kreslířskými cvičeními - kresbou s omezením zrakové kontroly, rychlokresbou zvětšeného detailu. Kresby jsou východiskem pro práci s tekutou barvou a vlastnoručně vyrobeným štětcem z přírodních materiálů. Při procesu tvorby může vzniknout něco nového, struktura z makrokosmu. Z pohybu mohou vzniknout osobní tvarové invence. Asociace, jako jsou vrstvy země, tvorba mraků atd., pak mohou charakterizovat obraz.